خانه

رزومه و سوابق آموزشی دکتر آجرلو

مقالات و کتابهای علمی منتشر شده

مقالات و کتابهای علمی منتشر شده
مقالات و کتابهای علمی منتشر شده آجرلو
 • کتاب : مدیریت ریسک و امنیت اطلاعات
 • کتاب : مدیریت استراتژیک درتحول سازمان
 • کتاب : تاثیر و راهکارهای مدیریت فناوری اطلاعات بر صنعت بیمه
 • ISI 1: International Journal of Current Life Sciences' ISSN:2249-1465 (Bret Research Publication)  09/2014                                                 
 •     ایجاد ارزش افزوده از محتوای رسانه ای با استفاده از کسب و کار هوشمند                      Title : Value Added Services From Media Content Through Business Intelligence  
 •  ISI 2: International Journal of Current Life Sciences ' CUMHURİYET SCIENCE JOURNAL   15.06.2015
 •     شناسایی عوامل موثربرفرار مالیاتی وپیشنهاداتی برای کاهش آن                            Title :Recognition Tax  evasion With  Hercules  tax  evasion  model 
 •  ISI 3: International Journal of Current Life Sciences Survey Methodology journal (May-June,2015)                                                     
 • Title: An investigation on the impact of relational Information Technology use in customer relationship  management                       
 • ISI 4: International Journal Of Academic Research
   Title:The Effects of Social Networks on E- business (At the individual level - Organization - National) approach to knowledge-based Economy    
 •  ISI 5 : Mitteilungen Saechsischer Entomologen -MSE
 • Title: The Effects of Social Networks on E- business  approach to knowledge-based Economy
 • بررسی تأثیرات شبکه اجتماعی بر کسب وکارالکترونیکی با رویکرد اقتصاد دانش بنیان
 • نقش و جایگاه فناوری اطلاعات در ارتقای آموزش الکترونیک                          ISC : UCT Journal Of Research In Science Engineering And Technology        
 • مقاله علمی پژوهشی : کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت سازمانی (فصلنامه دانش)
 • نویسنده موسسه علمی پژوهشی نشر فکر و بکر                     
 • مجله علمی تخصصی همه چیز (نویسنده مقالات کاربردی مدیریت فناوری اطلاعات)