این اختراع توربین بادی بوده و در سال 2020 در تورنتو کانادا مدال طلای اختراعات جهان را از آن خود کرده است و در حال حاضر در مرحله تجاری سازی بین المللی می باشد.

وب سایت : توربینو

مرکزمشکات
مرکزفابا البرز
فهرست